38pro_pellolla_4000

Klapien tuotannon tehokkuus eri kokoisilla puilla

Yksi merkittävästi klapin tuotannon tehokkuuteen vaikuttava tekijä on käytetyn puun koko. Tämä blogi tekstimme tarjoaa joitakin näkökulmia siihen, miten puun halkaisijan koko vaikuttaa tuotantomäärään, tuotannon kustannuksiin sekä itse klapin laatuun.

Hakki Pilke

Kun pohditaan tukin koon vaikutusta klapin tuotantoon, voi lähtökohtana pitää sitä, että halkaisijaltaan suuremmalla tukilla on yleensä mahdollista tehostaa tuotantoa, parantaa klapin laatua ja saada selvää säästöä tuotantokustannuksissa verrattuna kapeampaan tukkiin.

SuuremMALLA TUKILLA SAAT selvää säästöä tuotantokustannuksiSSA

 

Hakkifeed 472 talvisessa maisemassa

 

Suurempi raaka-aine tuo yleensä tuotantoon monenlaisia hyötyjä. Suuremmasta tukista on mahdollista saada samassa ajassa parempi tuotos. Tähän on useampia selittäviä tekijöitä.

 

Ensinnäkin raaka-aineiden kuljetuskustannukset eivät vaihtele riippuen tukin koosta. Kuljetuskustannukset metsästä aina asiakkaan kotiin tai muuhun klapin käyttökohteeseen saakka ovat siis isommalla tukilla samat. Eli raaka-ainetta kulkee samalla rahalla enemmän, mikä tuo selvää säästöä tuotantokustannuksiin.

 

Toiseksi isompi raaka-aine tuottaa samassa ajassa enemmän ja laadukkaampaa lopputuotetta eli klapia. Esimerkiksi pienille puille käytettävä nopeampi kone tekee 25 cm puusta 10 katkaisulla minuutista saman verran puuta kuin mitä hitaampi kone tekee 7 katkaisulla minuutissa 30 cm puusta. Jos puun halkaisijan kokoa nostaa 30 senttimetristä 40 senttimetriin, tuotanto lähes tuplaantuu.

 

Oheisesta taulukosta näet, kuinka puun halkaisija vaikuttaa klapien tuotannon tehokkuuteen.

 

Lisäksi isolla puulla tukkipöydälle täytyy lastata pienempi määrä puita. Näin ollen voit kuluttaa vähemmän aikaa täyttäen pöytää ja siirtäen uutta puuta sahaukseen. Myös tämä säästää työvoimakustannuksia selvästi.

 

Laadukkaampaa klapia suuremmista tukeista

 

Hakki-Pilkkeen Hakki Multi Blade käytössä

 

Suuremmalla raaka-aineella on siis selviä vaikutuksia tuotantomäärään ja tuotannon kustannuksiin. Lisäksi suuremmasta tukista tulee selvästi laadukkaampaa klapia. Suurempi puu on usein tiukkasyisempää ja siinä on vähemmän tuohta.

 

Laadukkaampi lopputuote näkyy myös suoraan tuloksessa, sillä laadukkaasta tuotteesta voit pyytää enemmän hintaa per kuutio.

 

Blogistamme Kuinka saada polttopuuyritys menestymään? löydät vinkkejä tuotantokustannusten laskemiseen prosesseja optimoimalla


Oletko kiinnostunut klapikoneesta? Hakki Pilkkeen valikoimista löydät sopivan klapikoneen niin teolliseen tuotantoon, ammattilaisille, puoliammattilaisille kuin pilkkeitä kotitarpeeseen tekeville. 

 

Tutustu valikoimaamme

More Posts

Tilaa uutiskirjeemme