Polttopuita sammaleisessa metsässä

Mitä on vastuullisuus polttopuubisneksesssä?

Me Hakki Pilkkeellä haluamme olla mukana kehittämässä metsänhoitoa entistä vastuullisempaan suuntaan. Samalla tahdomme tukea polttopuiden vastuullista käyttöä ympäri maailman. Tavoitteemme on kannustaa kaikkia uusiutuvien energialähteiden käyttöön. Tahdomme kantaa oman osamme kestävän kehityksen edistämisestä ja ympäristövastuusta.

Hakki Pilke

Me Hakki Pilkkeellä haluamme kantaa oman vastuumme ilmastosta ja ympäristöstä. Tahdomme olla mukana uusiutuvien energialähteiden käytön kasvattamisessa ja tukea ihmisiä polttopuun kestävässä käytössä. Tässä blogissa haluamme tarjota näkökulmia vastuulliseen polttopuun tuotantoon ja vastuullisen metsänhoidon kehittämiseen. Lisäksi puhumme tarkemmin siitä, mitä tarkoittaa polttopuun vastuullinen käyttö. 

Kun metsää kaadetaan vastuullisesti ja polttopuuta käytetään oikein, on polttopuu vastuullinen ja uusiutuva energianlähde.

 

Yhteyttäminen on kemiallinen reaktio. Siinä puu muuttaa kasvaessaan hiilidioksidia ja vettä hapeksi, jonka puu sitten vapauttaa ilmaan. Jos puu poltetaan, se puolestaan käyttää happea ja vapauttaa aiemmin käyttämänsä hiilidioksidin takaisin ilmaan. Saman verran hiilidioksidia vapautuu myös silloin kun puun annetaan kuolla ja mädäntyä omia aikojaan.

 

Polttopuu on suosittu kotien lämmönlähde. Sitä voidaan käyttää yhdessä esimerkiksi aurinkoenergian tai jonkin muun vastuullisen lämmönlähteen kanssa tasoittamaan energian tarpeen piikkejä esimerkiksi talven kovimmilla pakkasilla. Polttopuu onkin osa tulevaisuuden vastuullista lämmön- ja energiantuotantoa.

 

Kun valitset polttopuusi vastuulliselta polttopuun tuottajalta ja noudatat myös itse vastuullisia toimintatapoja, voit vähentää ekologista jalanjälkeäsi merkittävästi. Suomi on metsien maa ja metsä kasvaa täällä vuosittain enemmän kuin puita kaadetaan. Metsien puun määrä Suomessa kasvaakin vuosi vuodelta ja nykyään Suomessa kasvaa yli puolet enemmän puuta kuin 50 vuotta sitten

 

Vastuullinen polttopuun tuotanto

 

Tukkeja kasattuna suomalaisessa metsässä.

 

Kestävä metsänhoito on vastuullisen polttopuun tuotannon sydämessä. On tärkeä pitää mielessä, että vastuullinen metsänhoito ja vastuulliset toimintatavat auttavat meitä säilyttämään terveet metsät nykyisille ja tuleville sukupolville. Niiden merkitystä ei siis voi liikaa korostaa.

 

On tunnettu tosiasia, että kaikki yleiset polttoaineet - maakaasu, öljy, hiili ja puu - tuottavat hiilidioksidipäästöjä ilmakehään. Mutta toisin kuin kolme muuta yllä mainittua energianlähdettä, puun polttaminen vastuullisesta ja uusiutuvasta metsästä on kasvihuonekaasujen syntymisen kannalta neutraali energianlähde. Toisin sanoen se ei kasvata päästöjen määrää. 

 

Polttopuu on uusiutuva luonnonvara, ja siten ympäristölle merkittävästi parempi vaihtoehto kuin fossiiliset polttoaineet. Esimerkiksi puulämmitys vapauttaa hiilidioksidia ilmakehään saman määrän, jonka puu on sitonut kasvaessaan.

 

Kuten aiemmin todettiin, vastuullinen metsänhoito on kuitenkin avainasemassa silloin, kun halutaan vähentää hiilidioksidipäästöjä, joita puun polttamisesta vapautuu. Kun vastuulliseen metsänhoitoon kiinnitetään huomio, voidaan polttopuun käytöstä tehdä pitkällä aikavälillä täysin ilmastoneutraalia.

 

Hyvin suunniteltu puiden valinta on yksi tärkeä näkökulma polttopuiden vastuulliseen ja kestävään keräämiseen. Vastuullinen metsänhoito pitää siis sisällään esimerkiksi puiden valikoivan harventamisen, liian tiheiden puualueiden harventamisen, siemen puiden jättämisen metsäalueelle sekä joidenkin kuolleiden puiden jättäminen villieläinten asuinpaikoiksi.

 

Polttopuuksi kannattaa mahdollisuuksien mukaan hyödyntää esimerkiksi kaatuneita puita sekä harvennettua puuta ja roskapuuta. Läpi lahoja puita ei tietenkään voi hyödyntää myöskään polttopuuna. Esimerkiksi kaatuneet puut ovat kuitenkin yleensä myrskyn tai lumikuorman aiheuttamia ja ne ovat erinomaista polttopuu ainesta. Myös tukkipuusta kaikki sellaiset rungon osat, jotka eivät kelpaa sahatavaraksi, ovat hyvää polttopuu materiaalia.

 

Puiden koon huomioiminen on myös osa vastuullista tuotantoa. Vastuullisinta on tehdä puuta täysikasvuisista puista. Liian pientä rankaa ei kannata polttopuun tekoon hyödyntää, sillä niissä kuoren osuus on suurempi. Puunhalkaisijalla on myös suuri merkitys tuottavuuteen, laatuun ja kuivumiseen

 

Yksi huomioitava asia polttopuun vastuullisuuden suhteen on myös se, että polttopuut voidaan yleensä toimittaa paljon lähempää kuin fossiiliset polttoaineet kuten esimerkiksi öljy. Tämä tarkoittaa, että kuljetus ei kasvata päästöjä ja toisaalta se auttaa säästämään kuljetuskustannuksissa. 

 

Polttopuun tuottaminen paikallisesti voi olla myös hyödyllistä markkinoinnin kannalta. Polttopuun tuottaminen lähellä, tuo alueelle työpaikkoja. Monet asiakkaat arvostavat tätä. Kun siis tuotat polttopuuta vastuullisesti ja paikallisesti, älä unohda kertoa sitä kun markkinoit polttopuitasi - nämä ovat asioita, jotka asiakkaasi ansaitsevat tietää. 

 

Kuinka polttopuuta käytetään mahdollisimman vastuullisesti?

 

Tuli takassa.

 

Polttopuu on yksi suosittu kotien lämmitykseen käytetyistä keinoista ympäri maailman. Polttopuuta voidaan käyttää ainoana lämmönlähteenä tai sitä voidaan käyttää jonkin toisen vastuullisen lämmönlähteen rinnalla tasapainottamaan piikkejä lämmön tarpeessa. Ikävissä kriisitilanteissa, kuten sähkökatkoissa keskellä pahinta pakkaskautta, polttopuiden käyttö esimerkiksi sähkön rinnalla saattaa todella pelastaa tilanteen. 

 

Kun polttopuuta poltetaan oikein, se on erittäin vastuullinen tapa lämmittää kotia. Polttopuu on monia muita lämmönlähteitä vähemmän saastuttava ja usein siis ympäristölle ystävällinen vaihtoehto. Jotta voit käyttää polttopuuta kotisi vastuulliseen lämmittämiseen, kannattaa huomioida muutamia asioita. 

 

Ensinnäkin tarvitset käyttöösi polttopuuta, joka on käsitelty ja säilytetty oikein. Voidaksesi minimoida päästöt, käytetyn polttopuun kosteuden tulisi olla 15% ja 20% välillä. Halutessasi voit käyttää kosteusmittaria testataksesi polttopuiden kosteuden ennen kuin ne toimitetaan sinulle tai ennen kuin otat ne käyttöön.

 

Jotta polttopuusi säilyvät mahdollisimman kuivana, ne kannattaa säilyttää maanpinnan yläpuolella,  suojata ne sateelta ja varmistaa että ilma kiertää vapaasti puiden sivuilta.  Voit lukea polttopuiden oikeanlaisesta kuivaamisesta enemmän aiemmasta blogipostauksestamme. 

 

Muista aina vallita käyttöön sellaista polttopuuta, joka on lämmittämiseen parhaiten soveltuvaa ja joka tuottaa voimakkaasti lämpöä. Havupuu lämpöarvo on huomattavasti pienempi kuin lehtipuun, sillä sen tiheys on lehtipuuta pienempi. Toisaalta havupuuta voi hyödyntää hyvänä sytykkeenä, jotta tulen saa syttymään tehokkaasti. 

 

On tärkeää käyttää omaa lämmitintä oikein. Oman lämmönlähteen kuten esimerkiksi takan, tulee tuulettua oikein ja sitä tulee osata käyttää oikein. Muista, että nykyaikaiset takat, kattilat ja muut lämmönlähteet aiheuttavat yleensä vähemmän päästöjä kuin vanhemmat. Ne ovat myös tehokkaampia ja auttavat sinua säästämään polttopuiden käytössä. Seuraa tulisijan ohjeita, jotta palaminen tapahtuu hyvällä hyötysuhteella. Jos tuntuu, että olisi aika päivittää lämmönlähde uudempaan, ota yhteyttä omaan paikalliseen toimittajaasi. 

 

Tiivistetysti voi todeta, että oma polttopuun toimittaja kannattaa valita huolella ja kiinnittää huomiota myös tämän tuotannon vastuullisuuteen. On järkevintä polttaa vain kuivaa, hyvin säilytettyä ja käsittelemätöntä puuta.

 

Lisäksi kannattaa pyrkiä käyttämään pienempiä puita yhden ison puun sijasta. Muista myös aina sytyttää tuli kärsivällisesti ja minimoida savun määrän. Jos savua syntyy runsaasti, se yleensä tarkoittaa että puu on märkää tai puut on kasattu huonosti. Tuli kannattaa myös aina sytyttää päältä, ei alta. Kun tuli on sytytetty päältä, polttopuut palavat takassa hallitusti. Saat talteen enemmän energiaa ja samalla päästöjä syntyy vähemmän. Päältä sytyttäminen onnistuu helposti, kunhan puut ovat kuivia ja ilmaa on riittävästi saatavilla. Katso ohjevideo kuinka sytyttää polttopuut päältä täältä.


Oletko kiinnostunut klapi- tai halkomakoneesta? Hakki Pilkkeen valikoimista löydät sopivan klapikoneen tai halkomakoneen niin teolliseen tuotantoon, ammattilaisille, puoliammattilaisille kuin pilkkeitä kotitarpeeseen tekeville. 

 

Tutustu valikoimaamme

More Posts

Tilaa uutiskirjeemme