AdobeStock_370351982

Ekosuunnitteludirektiivi ja tulisijat - mistä on kyse?

Vuoden 2022 alussa EU-alueella astui voimaan Ecodesign- eli ekosuunnitteludirektiivi. Se toi merkittäviä vaatimuksia tulisijojen hyötysuhteelle ja päästöille. Mistä siis oikeastaan on kyse ja mitä vaatimuksia uusi ekosuunniteludirektiivi tulisijoille asettaa? 

Hakki Pilke

Koko EU-alueella eli myös Suomessa astui tämän vuoden alussa voimaan EU:n ekosuunnitteludirektiivi. Sen tavoitteena on auttaa kuluttajia valitsemaan energiatehokkaita ja ympäristöystävällisiä tuotteita. Direktiivi koskettaa myös polttopuun käyttäjiä, sillä se toi merkittäviä vaatimuksia myynnissä olevien uusien tulisijojen hyötysuhteelle ja päästöille. 

Mikä on ekosuunnitteludirektiivi?

 

Ekosuunniteludirektiivin tavoitteena on ohjata ja auttaa kuluttajia valitsemaan ympäristön kannalta parempia tuotteita. Ekosuunnittelusta säädetään EU:n tasolla Ecodesign-direktiivissä ja Suomessa kansallisesti puolestaan ekosuunnittelulaissa.

 

Ekosuunnitelun tavoitteena on parantaa tuotteiden energiatehokkuutta varmistamalla, että ympäristönäkökulmat ja elinkaariajattelu huomioidaan aina jo tuotesuunnitteluvaiheessa. Tuotteiden energiatehokkuusvaatimukset voivat auttaa säästämään merkittävästi sähköä niin kansallisella tasolla kuin yksittäisissä kotitalouksissakin. 

 

Ekosuunnitteludirektiivi ei sinällään kosketa suoraan kuluttajia, vaan se velvoittaa nimenomaan tuotteiden valmistajia ja maahantuojia. Jos tuote ei täytä sille asetettuja ekologisen suunnittelun vaatimuksia, sitä ei saa lainkaan tuoda EU:n markkinoille.

 

Ekosuunnitteludirektiivi ja tulisijat

 

Kun ekosuunnitteludirektiivi astui voimaan vuoden 2022 alussa, se toi tulisijoille merkittävästi aiempaa tiukempia vaatimuksia. Uusi ekosuunniteludirektiivi määrittää tulisijoille seuraavat päästörajat:

 

  • CO: 1500 mg/m3 (aiempi vaatimus 3750 mg/m3)
  • OGC: 120 mg/m3 (ei lainkaan aiempaa vaatimusta)
  • NOx: 200 mg/m3 (ei lainkaan aiempaa vaatimusta)
  • Hiukkaset: 40 mg/m3 (ei lainkaan aiempaa vaatimusta)

 

Huomioitavaa on, että direktiivin vaatimukset eivät koske lainkaan pitkästä tavarasta tehtyjä takkoja. 

 

Tulisijojen osalta ekosuunnitteludirektiivin pyrkii varmistamaan, että myynnissä olevat tulisijat ovat entistä taloudellisempia, tehokkaampia ja ympäristöystävällisempiä. Uutta ekosuunnitteludirektiiviä vastaavat takat vähentävätkin haitallisia päästöjä kaikkialla Euroopassa. 

 

Kiwa Gastecin tekemät tutkimukset osoittavat, että ekosuunnitteludirektiiviä vastaavat tulisijat voivat vähentää päästöjä jopa 90% avotuleen verrattuna ja 80-94% vanhanaikaisiin tulisijoihin verrattuna. 

 

Ennen vuotta 2022 ostettujen tulisijojen ei tarvitse vastata direktiivin vaatimuksia vaan niitä voidaan edelleen laillisesti käyttää. Vaatimukset koskevat vain sen voimaantulon jälkeen myytäviä tuotteita. 

 

AdobeStock_405280118

 

Energiamerkintä auttaa valinnan tekemisessä

 

Ekosuunnitteludirektiivin tavoitteena on auttaa kuluttajia tekemään parempia valintoja. Direktiivi velvoittaa jokaisen valmistajan vaatimaan tuotteilleen EU:n rakennustuoteasetuksen mukaisen suoritustasoilmoituksen sekä ekosuunnitteludirektiivin mukaisen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen. 

 

Suoritustasoilmoituksessa ilmoitetaan tuotteen suoritustasot eli perusominaisuudet. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksella tuotteen valmistaja vahvistaa kyseisen tuotteen täyttävän kaikkien siihen kohdistuvien lainsäädäntöjen vaatimukset. Lisäksi tuotteeseen tulee kiinnittää kiinnittää EU:n rakennustuoteasetusten mukainen CE-merkintä.

 

Erillinen energiamerkintää koskeva asetus määrää lisäksi, että uuden takan mukana pitää aina olla energiamerkintä. Energiamerkintää koskeva asetus kertoo, mitä tietoja energiamerkinnän tulee sisältää ja mitä tietoja tuotteesta tulee antaa.

 

Energiamerkinnän tulee aina olla kuluttajan nähtävillä ennen ostopäätöksen tekemistä, jotta kuluttaja voi hyödyntää näitä tietoja tuotevalintaa tehdessään. Ympäristövaikutuksista kertova energiamerkintä auttaa näin kuluttajia valitsemaan energiatehokkaampia tuotteita.

 

Korkean hyötysuhteen A-energialuokan takoilla käyttökustannukset ovat sitä alhaisemmat mitä kauemmin puu palaa ja tuottaa lämpöä. Energia tehokkaammat takat lämpenevät nopeammin ja samalla määrällä puuta saadaan enemmän lämpöä talteen kuin vanhoilla alhaisen energialuokan takoilla.

 

Nykyaikainen tehokas palamistekniikka vähentää myös hiukkaspäästöjä merkittävästi puun palaessa puhtaammin. Markkinoilta löytyy erilaisia takkoja, joissa erilaisilla ratkaisuilla ollaan palamisesta tehty puhtaampaa ja lämmityksestä entistä tehokkaampaa.  

 

More Posts

Tilaa uutiskirjeemme