Klapi operaatio: tukkipöytä, klapikone ja polttopuun puhdistin ylhäältä kuvattuna.

Mihin klapiyrittäjän kannattaa investoida ja milloin?

Klapibisneksen alkuun voi päästä suhteellisen pienillä investoinneilla, mutta toiminnan kehittyessä on syytä tietää millaisin investoinnein toimintaa kannattaa tehostaa ja milloin seuraavien askelten ottaminen on järkevää. 

 

Hakki Pilke
Klapibisneksen alkuun voi päästä melko pienelläkin investoinnilla. Moni aloittaa toiminnan jo olemassa olevilla, alunperin omaan käyttöön hankituilla työvälineillä. Pienten klapimäärien tuottaminen onnistuu niiden avulla yleensä hyvin. Jos toimintaa kuitenkin haluaa kehittää ammattimaisempaan suuntaan tai tuotantomäärät lähtevät kasvamaan, tulee jossain vaiheessa tarve investoida tuotannon tehostamiseen ja työn helpottamiseen. Tässä kirjoituksessa haluamme tarjota suuntaviivoja sille, mihin klapibisneksessä on järkevä investoida ja milloin.
 

TUKKIpöytä JA PUUNnostin PARANTAVAT ERGONOMIAA 

 Tukkipöytä, jonka päällä on tukkeja.
 
Aloitteleva klapiyrittäjä tuottaa usein alle 50 kuution määrän klapeja vuodessa. Tällöin toiminnan pyörittämiseen riittää vielä pienehkö klapikone. Esimerkiksi Hakki Pilke Raven 33 on helppokäyttöinen klapikone pienellä huoltotarpeella. Se voidaan varustaa omalla sähkömoottorilla tai sitä voidaan käyttää traktorilla, mikä tekee siitä monikäyttöisen. Poistokuljettimella pilkkeet on helppo valmistaa suoraan esimerkiksi liiteriin tai kärryyn.
 
Määrien kasvaessa ja tehokkaamman klapikoneen tullessa ajankohtaiseksi, kannattaa tehokkuuden lisäksi kiinnittää huomiota myös ergonomiaan ja käyttömukavuuteen. Esimerkiksi Hakki Pilke 38 Pron HakkiCut-sahauskäyttöliittymä ja hydraulinen halkaisuterän säätö tai Hakki Pilke 43 Pron syötönavustin ja pudotuspellit lisäävät käyttömukavuutta ja ergonomiaa ja vaikuttavat siten koko prosessin tehokkuuteen. 
 
Olemme jo aiemmin käsitelleet tukkipöydän ja puunnostimen merkitystä tehokkaalle ja ergonomiselle polttopuuntuotannolle. Pieni puunnostin tai tukkipöytä lisää merkittävästi klapinteon turvallisuutta ja ergonomiaa, joten niiden hankintaa kannattaa harkita vaikka klapeja tehtäisiinkin satunnaisemmin tai vain pieniä määriä. Viimeistään silloin, kun pilkkeen valmistusmäärät alkavat olla suuria, on oikeanlainen puunnostin tai tukkipöytä ehdoton hankinta. 
 
Pienemmillä polttopuumäärillä puunnostin on usein järkevä valinta. Se paitsi parantaa merkittävästi ergonomiaa, tehokkuutta ja turvallisuutta, myös kulkee helposti traktorin mukana. Näin ollen sitä voi hyödyntää myös silloin, kun käy tekemässä puita asiakkaan luona.
 
Kun pilkettä tehdään isoja määriä, on usein järkevää kuljettaa puut asiakkaan luota klapikoneen ja tukkipöydän luokse. Puunnostinta voi silti edelleen hyödyntää tukkipöydän rinnalla esimerkiksi silloin, kun on tarve käydä asiakkaan luona tekemässä pienempi määrä pilkettä. 
 
Puunnostimen ja tukkipöydän avulla polttopuiden käsittelyä on helppo tehostaa ja ne auttavat saamaan klapikoneesta kaiken hyödyn irti. Samalla ne parantavat merkittävästi työturvallisuutta ja ergonomiaa, joten niiden merkitystä ei kannata koskaan väheksyä.
 

Polttopuiden koneelliseen kuivaamiseen kannattaa investoida harkiten

 
Edellisessä blogissamme käsittelimme sitä, kuinka polttopuiden kuivaus onnistuu mahdollisimman tehokkaasti. Kuivaaminen on tärkeä osa polttopuutuotannon prosessia, mutta siihen tehtäviä investointeja kannattaa harkita tarkasti.
 
Mikäli käytössä on niin sanottu luonnonkuivaus, tulee klapit tehdä säkkeihin tai häkkeihin. Näihin investoiminen on verrattain halpaa koneellisen kuivaamisen vaatimiin investointeihin verrattuna. Lisäksi myös yleisimmät konttikuivurit vaativat häkkiin tehdyt klapit, joten häkkejä voi hyödyntää, jos myöhemmin on tarpeen siirtyä koneelliseen kuivaukseen.
 
Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että koneellinen kuivaus ei ole kannattavaa alle 1 000 kuution vuosittaiselle valmistusmäärälle. Täytyy kuitenkin huomioida, että jos tuotanmäärä on jo lähellä 1 000 kuutiota, myös luonnonkuivaus vaatii tuotantopaikalta riittävän hyvät olosuhteet onnistuakseen. Toisin sanoen tuotantopaikan tulee olla esimerkiksi riittävän tuulinen ja lämmin. Jos tuotantomäärät siis alkavat nousta lähelle 1 000 kuutiota kannattaa ehkä harkita investoimista sekä tuotannon tehostamiseen että koneelliseen kuivaukseen. 
 
Kaksi häkkisiiloa.
Kuva: Siilotyyppiseen kuivaukseen sopii tuulinen ja aurinkoinen paikka, jonne voidaan tehdä korkea ja suhteellisen leveä häkkisiilo, jossa klapit kuivuu keväisin.
 
Koneellisen kuivaamisen etuna on materiaalivirran helppo hallinta silloin kun tuotantopaikalla ei ole mahdollista varastoida riittävästi raaka-ainetta ja kuivaa klapia. Koneellinen kuivaaminen auttaa varmistamaan myytävän puun tasaisen laadun ja riittävän saatavuuden ympäri vuoden.  Kuivaamon ja sen yhteydessä olevan varaston ansiosta  laadukasta puuta on varmasti tarjolla myytäväksi ympäri vuoden. 
 
Myös polttopuiden puhdistamisella on vaikutusta niiden kuivumisen nopeuteen. Suurimmassa osassa nykyaikaisia klapikoneita on jo itsessään jonkinlainen puhdistusjärjestelmä. Esimerkiksi Hakki Pilkkeen ketjusahalla varustetut klapikoneet on varusteltu myös puhdistavalla poistokuljettimella.
 
Kuitenkin viimeistään silloin, kun puita alkaa tehdä myyntiin, kannattaa investoida teolliseen puhdistuslaitteeseen. Ne ovat yleensä joko puhdistusrummullisia tai niissä on erilaisia värähteleviä osia roskien erottamiseen. Esimerkiksi Hakki Pilke tarjoaa teollisuuden tarpeisiin kahta erilaista polttopuunpuhdistajaa, Hakki Pilke Rolleria ja Hakki Pilke Cleneria. 
 
Tukkipöytä, klapikone ja polttopuun puhdistin ylhäältä kuvattuna.
 

Oletko kiinnostunut klapikoneesta? Hakki Pilkkeen valikoimista löydät sopivan klapikoneen niin teolliseen tuotantoon, ammattilaisille, puoliammattilaisille kuin pilkkeitä kotitarpeeseen tekeville. 

 

Tutustu valikoimaamme

More Posts

Tilaa uutiskirjeemme